O projektu

Projekt „Biram novu priliku“ usmjeren je jačanju socijalne uključenosti i povećanju zapošljivosti djece i mladih te starijih osoba kroz edukativne radionice kako bi se potaknulo njihovo sudjelovanje u društvu. Odgovara na problem dugotrajne nezaposlenosti na području Općine Marija Gorica.


Projekt je koncipiran u 3 elementa i provodi se 24 mj. Obuhvaća provedbu 4 edukativne radionice, nabavu informatičke opreme i kombi vozila te promidžbu i vidljivost projekta.


Ciljna skupina projekta, odnosno osobe koje će sudjelovati u edukativnim radionicama, su dugotrajno nezaposlene osobe: 15 djece i mladih i 15 osoba starijih od 54 godine. Istima će projekt doprinijeti kroz razvoj vještina, znanja, sposobnosti, motiviranosti za uspješnu integraciju na tržište rada, aktivno uključivanje i djelovanje u društvenoj zajednici s osjećajem osobnog dostojanstva.


Projekt provodi Općina Marija Gorica, a partner na projektu Udruga vinogradara i vinara Marijagoričkog kraja „TRSJE“.

 

 

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda